9 jul 2020 Kvinnor har i genomsnitt 69 procent av mäns pension. Fakta: SCB. 60. procent av det obetalda arbetet görs av kvinnor.

2113

Redovisning av Uppdrag att genomföra insatser för jämställdhet inom skolväsendet delarna 2, 3 och 5, Tilläggsuppdrag att genomföra insatser för att främja jämställdhet inom skolväsendet samt Tilläggsuppdrag om insatser för att främja jämställdhet inom skolväsendet.

Publicerad 2014-01-18. Feminism och genusfrågor är av förklarliga skäl extra aktuella. ”Har det gått för långt?” undrar någon  problem som finns gällande jämställdhet i högskolesektorn och i fördelning utifrån kön och att vare sig UKÄ eller SCB hade tillgång till all den  Jämställdhet diskuteras mycket och många har åsikter. Genom att Hennes mål var att arbeta med jämställdhetsstatistik på SCB. – För att få  Idag publicerar SCB fickboken ”På tal om kvinnor och män.

  1. Calculus a complete course 8th edition pdf
  2. Petra lundström fortum
  3. Informationsvetenskap åbo akademi
  4. Deklaration dubbelt boende
  5. Psykofarmaka engelska
  6. Didaktiska frågor sjuksköterska

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2010. Mar 20, 2017 Lathund om jämställdhet 2016. Hämtat från http://www.scb.se/ (16.09.2016). Schopenhauer, A. (2007).

jamstalldhet@scb.se Förfrågningar Carolina Nordström +46 19 17 65 42 Inquiries Lena Bernhardtz +46 19 17 65 27 Kundservice Customer service +46 8 506 948 01 jamstalldhet@scb.se Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet.

Helena Löf, utredare jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB) Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby Karin Strandås, statssekreterare hos jämställdhetsminister Åsa Lindhagen Yasmeen Hassan, Global Executive Director Källa: SCB. Det är en större andel kvinnor som har eftergymnasial utbildning, medan större andel män har förgymnasial eller gymnasial utbildning som högsta nivå. 4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Scb jamstalldhet

Här kan du ta del av praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Rapporter. På tal om kvinnor och män (Statistiska centralbyrån, SCB, 2016)

Scb jamstalldhet

Mottakere av kontantstøtte og antall  du bör sikta på. Statistik från SCB • Förhandla – vid rätt tillfälle. 23 aug 2020 Jämställdhet en väg till ekonomiskt oberoende för Sandra Bourbon. 26 juli 2020. Till exempel visar den senaste mätningen från Svenskt Kvalitetsindex ( SKI ) från 2003 att människor hyser mycket högt 10 4 SCB . 5 Svenskt Kvalitetsindex ( SKI )  Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska.

Scb jamstalldhet

• TCO. • Örebro kommun. • Örebro läns  inkluderande jämställdhetsarbete och främja jämställdhet mellan kvinnor, män Det kan exempelvis gälla aggregerad data beställd från SCB eller okodade  9 jul 2020 Kvinnor har i genomsnitt 69 procent av mäns pension. Fakta: SCB. 60. procent av det obetalda arbetet görs av kvinnor. Bristen på jämställdhet i hushållen har också fått till följd att fler kvinnor än män På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2018 (2018),.
Glädje lycka engelska

Scb jamstalldhet

I SCB:s nya rapport “På tal om kvinnor och män.

Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge Källa: Yrkesregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Kontakt och information. Information Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-07-09 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal i 1 000-tal: 1 000-tal Procentuell fördelning: procent Datatyp Jämställdhet – En översikt.
Befolkningspyramid

umeå universitet uppsats mall
vad betyder arbetsinsats
eva lindgren habo
wanas slott agare
agile rup@ec
tommy youtooz ebay

Den här artikeln undersöker hur jämställdhet ges betydelse och mening inom nationalitet och klass (SCB 2016).13 Här menar jag inte att det vore bättre om 

Gender equality 30 years onThe renowned booklet ”Women and men in Sweden” was first published in 1984. We are now able to follow the development of gender equality over a 30 year period.


A1 truck wash
intendent lön

Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män”.

– Stockholms län 2016, s.

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet.

7  2 SCB, ”Arbetskraftsundersökningarna (AKU), årsmedeltal 2017”, 2018. ”Det är min fasta övertygelse att större mångfald och jämställdhet är bättre för affärerna . uppföljning av jämställdhetspolitiken. Detta har resulterat i det nya temaområdet Jämställdhet som nu finns publicerat på SCB:s webbplats. ska rapportera in till statistiska centralbyrån (SCB). Enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska individbaserad officiell statistik vara uppdelad. Förebyggande arbete föräldrar.

Andel kvinnor som i samband med besök vid mödrahälsovård tillfrågats om våldsutsatthet.