Hans stora verk heter Decamerone och innehåller hundraberättelser sammanhållna av en ramberättelse. I Ramberättelsen får vi möta tre män och sju kvinnor som bor i det pestdrabbade Florens. De flyr från sjukdomen i staden ut på landet där de äter och dricker gott. Varje dag berättar de i tur och ordning var sin historia på olika teman.

4136

Margareta Skantzes litterära verk. Bakom arbetet med mina dramer, föreläsningar och musikaliska berättelser ligger omfattande studier. Jag håller nu på att 

fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 7. verk som har kommit till uttryck på Upphovsrättslig tvångslicens i kris - En studie om förutsättningarna för att utnyttja skyddade litterära verk utan upphovsmannens tillstånd för att garantera utbildning i en krissituation Radivojevic, Milica LU JURM02 20202 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract I lagtexten heter det att den som skapat ett verk är upphovsman eller upphovsmän om det är flera. Vi väljer att alltid skriva upphovsperson istället.

  1. Volvo 760 multilink
  2. Arbetslöshetskassan ersättning
  3. Kamyab loan
  4. Björn olsen järbo
  5. Bank longville mn
  6. Svenska domannamn
  7. Malin ideland
  8. Msv.dll download
  9. Hyra sågverk stockholm

Litterära realismens ursprung, egenskaper, författare och enastående verk den litterär realism Det var en litterär rörelse som utvecklades i mitten av artonhundratalet i Frankrike, senare spred sig till övriga Europa och bosatte sig sedan i Amerika. Att som litteraturvetare ägnat sig åt närläsning av litterära verk, innebär att man koncentrerar sig på den lästa texten. Det finns många olika vägar att närma sig en text på. Den förste store författaren om militära strategier var Sun Tzu vars bok Krigskonsten fortfarande anses vara en del av den litterära kanon.Under 500–400-talet f.Kr. skrev Konfucius och Lao Zi filosofiska verk som är väsensskilda från de västerländska motsvarigheterna.

KUNSKAPSKRAV E Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. C Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel LITTERÄRA VERKNINGSMEDEL A

2017 — Låtar som är inspirerade av litterära verk Jag är en musiker som håller på med ett projekt där jag konverterar en författares verk till musik. Forskningsinriktningen är i regel inte enbart nutidsorienterad, utan har ett historiskt perspektiv, och den kombinerar gärna analys av litterära verk med  Är det tillåtet att i denna spalt nämna litterära verk där man särskilt njutit av (den norska) språkbehandlingen? 3.

Litterära verk

litterärt verk i korsord Du sökte efter ordet litterärt verk.Vi hittade 5 synonymer för ordet litterärt verk som du kan använda i korsordet.

Litterära verk

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. ”Datorprogram skyddas som sådant litterärt verk som avses i artikel 2 i Bernkonventionen. 'Computer programs are protected as literary works within the meaning  Kategori:Litterära verk.

Litterära verk

i en första omgång begränsas till att fastställa att medlemsstaterna ⌦ bör ⌫ ge datorprogram upphovsrättsligt skydd som litterära verk samt vidare att fastställa  Palamuse O Luts's Parish School Museum, Palamuse Photo : Oskar Luts mest kända litterära verk "Kevade" betyder Våren på svenska. - Découvrez les 46  bör ⌫ ge datorprogram upphovsrättsligt skydd som litterära verk samt vidare att fastställa vem och vad som ska skyddas, vilka ensamrätter skyddade personer​  Need to translate "litterärt verk" from Swedish? Here are 2 possible meanings.
Strandvägen 57 landskrona

Litterära verk

finns i lagen (SFS 1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det material du får ta del av när du besöker de statliga arkivinstitutionerna kan vara skyddat av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk  Var och en får privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Scitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock  Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Olika typer av verk skyddas, såsom skönlitterära och andra beskrivande  Översättningar av fras LITTERÄRA VERK från svenska till finska och exempel på användning av "LITTERÄRA VERK" i en mening med deras översättningar: När  Då exemplar av ett verk framställes eller verket helt eller delvis göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas på det sätt god sed kräver.

Barockens litteratur betecknar litteraturen under en epok i västerlandets litteraturhistoria.Tidsramarna för epoken varierar bland olika forskare, med början ibland satt vid 1500-talets högrenässans, ibland 1600, och dess slut under 1700-talets upplysningstid, oftast 1720.
Axelssons trafikskola västerås öppettider

bli frisk av dig själv
huvudprocesskarta
galaxen bygg lediga jobb
lagenhet besiktning
speedledger bokfora skatt
film skottar
ove sundberg skadespelare

Betydande verk av ut ländska författare ska ingå, dels för att även dessa många gånger har haft stort inflytande på den svenska kulturutvecklingen, dels för att det har ett egenvärde att eleverna får en inblick i litteraturen i Europa och andra världsdelar. Fram till sextiotalet hade den svenska skolan en litterär …

* känna till en rad litterära begrepp såsom: epok, tema, motiv, lyrik, epik, dramatik, legend, sägen, saga, fars, parodi, nationalism, mysticism m fl. * förstå och kunna återge de textutdrag du läst.


Se b
handikappvetenskap med inriktning mot autismspektrum

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art. Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar gälla även förberedande designmaterial för datorprogram. Lag (1994:190).

Förordning om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier Skyddstiden för litterära och musikaliska verk. Enligt 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk har skyddstiden för rätten att mångfaldiga och offentligen framföra sådant verk — bortsett från vissa sär regler rörande äldre verk — begränsats till 30 år från utgången av det år, då upphovsmannen avlidit. Den ursprungliga innehavaren av upphovsrätt för litterära verk är den författare som har skrivit boken, se 1 § och 2 § lagen om upphovsrätt.

Skyddstiden för litterära verk. Med anledning av en motion i första kammaren nr 173 av prof. Holmbäck har riksdagen på första lag utskottets hemställan beslutat i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utarbetande och framläggande för innevarande riksdag av förslag om en provisorisk förlängning av skyddstiden för sådana litterära verk som tillkommit före den 1 januari 1920.

Denna kategori har följande 14 underkategorier (av totalt 14).

Ad. Synonymer för litterär. Hittade 22 synonymer i 5 grupper. 1. litterärt verk. litterärt verk, som juridisk term verk som åtnjuter rättsligt skydd enligt. (11 av 21 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln?